wefox Insurance AG jest pierwszym ubezpieczycielem cyfrowym w pełni zintegrowanym z grupą wefox kreującą nowe standardy dla branży ubezpieczeniowej. Wizją wefox jest stworzenie proaktywnej ochrony od wszystkich ryzyk w oparciu o ich identyfikację za pomocą sztucznej inteligencji oraz urządzeń IoT (Internet of Things). Ubezpieczyciel w nowy sposób realizuje swoją misję opierając się na sztucznej inteligencji w przeciwieństwie do dotychczasowych praktyk, które opierały się głównie na statycznych założeniach dotyczących oceny ryzyka. Celem wefox Insurance AG jest stworzenie nowego modelu, który z czasem stanie się dokładniejszy i bardziej dynamiczny wraz z dostępem do nowych danych kontekstowych z urządzeń IoT.

Ubezpieczyciel ściśle współpracuje z Munich Re, który jest jednym z wiodących światowych dostawców reasekuracji, ubezpieczeń podstawowych i rozwiązań w zakresie ryzyka ubezpieczeniowego, działającym we wszystkich sektorach ubezpieczeniowych. Munich Re charakteryzuje się unikalnym know-how w zakresie ryzyka, doświadczeniem i solidnością finansową oraz zapewnia ochronę reasekuracyjną wefox Insurance AG. Ponadto Munich Re wspiera rozwój produktów i analizę danych jako stały partner dla dalszego rozwoju wefox.