Zakup/Sprzedaż Samochodu

Nie dokonano wyboru.
Nieprawidłowe dane
Dane właściciela z polisy
Nieprawidłowy numer polisy
Nieprawidłowy PESEL
Nieprawidłowa marka samochodu
Nieprawidłowy numer telefonu
Nieprawidłowy nr VIN lub nr rejestracyjny
Nieprawidłowe imię i nazwisko
Nieprawidłowy adres e-mail
Dane Agenta
Nieprawidłowe imię i nazwisko
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy nr RAU
Dane umowy kupna/sprzedaży
Nieprawidłowe dane
Dane Sprzedającego
Nieprawidłowy PESEL
Nieprawidłowe imię i nazwisko
Kto kupuje?
Nie dokonano wyboru.
Dane kupującego
Nieprawidłowy PESEL
Nieprawidłowy adres
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowe imię i nazwisko
Nieprawidłowy numer telefonu
Nieprawidłowy REGON
Nieprawidłowa narodowość
Nieprawidłowy dokument toższamości
Dane kupującego - współwłaściciel
Nieprawidłowy PESEL
Nieprawidłowy adres
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowe imię i nazwisko
Nieprawidłowy numer telefonu
Brak treści wiadomości
Nieprawidłowy plik załącznika lub jego rozmiar za duży
Nieprawidłowe dane
Nie dokonano wyboru.
Jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą tak szybko jak to możliwe, na podany przez Ciebie numer telefonu, konieczne jest udzielenie nam zgody o treści określonej poniżej:
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
*Współpracującym z UNEXT Sp. z o.o. Ubezpieczycielem jest zakład ubezpieczeń wefox Insurance AG uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zawarł z UNEXT Sp. z o. o. umowę agencyjną na mocy której UNEXT Sp. z o. o. zobowiązał się do pośredniczenia w zawieraniu lub zawierania w imieniu zakładu ubezpieczeń umów ubezpieczenia.