Aby reagować na potrzeby rynku szybciej i efektywniej zdecydowaliśmy się stworzyć firmę, która będzie blisko lokalnych Klientów i Partnerów, firmę, która nie będzie wyłącznie multiagencją zapewniająca głównie dystrybucję, ale która będzie również spółką serwisową z dedykowanymi narzędziami technologicznymi, własnymi zasobami i kompetencjami w obszarze likwidacji szkód, aktuariatu i oceny ryzyka. W 2020 roku nawiązaliśmy strategiczną współpracę z firmą wefox Insurance AG, a od 2023 roku współpracujemy także z Simplea Pojišťovna a.s. - dla każdego z ubezpieczycieli jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce. Jako multiagent niezwykle sprawnie, w zaledwie kilku krokach, dopasujemy ochronę do potrzeb Klienta, ale co najważniejsze, jako spółka serwisowa dla tych ubezpieczycieli obsługujemy Klientów po sprzedaży polisy, niezależnie od tego czy dotyczy to tylko pytań merytorycznych, czy też konieczności dokonania aneksu do polisy czy przeprowadzenia kompleksowej likwidacji szkód od jej zgłoszenia do wypłaty. To wszystko pod dedykowanym dla każdego z ubezpieczycieli numerem telefonu i przy wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych.

W swojej działalności koncentrujemy się na tym, aby stale poszerzać zakres naszej oferty i podawać ją w maksymalnie prosty i czytelny sposób. Sposób, który dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii będzie ułatwiał pracę Agenta tak, aby oszczędzać czas, a przygotowanie oferty liczone było w sekundach nie minutach. Naszym Klientom i poszkodowanym zapewniamy najwyższy standard obsługi ze szczególnym naciskiem na obsługę posprzedażową i efektywną likwidację szkód.

Jesteśmy wpisani do rejestru agentów ubezpieczeniowych (RPU) prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie pod numerem 11249435/A. Nasz Partner Ubezpieczeniowy, wefox Insurance AG prowadzi działalność w formie oddziału w Polsce pod adresem: ul. Żwirki i Wigury 16a 53, 02-092 Warszawa.