Zmiana danych

Nie dokonano wyboru.
Nieprawidłowe dane
Dane polisy/Klienta
Nieprawidłowy numer polisy
Nieprawidłowy PESEL
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy nr VIN lub nr rejestracyjny
Nieprawidłowe imię i nazwisko
Nieprawidłowy numer telefonu
Dane Agenta
Nieprawidłowe imię i nazwisko
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy nr RAU
Dane ubezpieczonego
Zmieniam adres
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Zmieniam nazwisko
Nieprawidłowe dane
Zmieniam nr telefonu
Nieprawidłowe dane
Zmieniam adres e-mail
Nieprawidłowy adres e-mail
Dodanie współwłaściciela
Nieprawidłowe imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy numer telefonu
Nieprawidłowy adres zamieszkania
Dane pojazdu
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Zmiana numeru rejestracyjnego
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Brak treści wiadomości
Proszę załączyć aktualny dowód rejestracyjny pojazdu lub inny dokument poświadczający zgłaszane zmiany.
Nieprawidłowe dane
Nie dokonano wyboru.
Jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą tak szybko jak to możliwe, na podany przez Ciebie numer telefonu, konieczne jest udzielenie nam zgody o treści określonej poniżej:
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
*Współpracującym z UNEXT Sp. z o.o. Ubezpieczycielem jest zakład ubezpieczeń wefox Insurance AG uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zawarł z UNEXT Sp. z o. o. umowę agencyjną na mocy której UNEXT Sp. z o. o. zobowiązał się do pośredniczenia w zawieraniu lub zawierania w imieniu zakładu ubezpieczeń umów ubezpieczenia.