Ubezpieczenie na życie mojaSimplea 1.0

Oferowane przez Simplea ubezpieczenie na życie zostało zaprojektowane z myślą o tym, czego naprawdę potrzebujesz Ty i Twoi bliscy. Twoje ubezpieczenie pomoże Tobie w przypadku choroby, nieszczęśliwego wypadku, urodzenia dziecka, śmierci osób bliskich, operacji medycznych, poważnego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu, rekonwalescencji i dojścia do pełnej sprawności, oraz zapewni szeroki zakres usług assistance na wypadek choroby, urodzenia dziecka lub nieszczęśliwego wypadku. Wiemy, że Twoje potrzeby mogą zmieniać się z biegiem życia. To Ty samemu określisz sumy ubezpieczenia i dostosujesz zakres ubezpieczenia do Twoich bieżących potrzeb, płacąc tylko za to, czego potrzebujesz! Ubezpieczenie skierowane jest do osób w wieku od 18 do 64 lat. W ofercie Simplea dostępne są 4 gotowe pakiety: dla Ciebie, dla Pary, dla Rodziny, dla Rodzica z dzieckiem. Każdy z nich odpowiada określonej sytuacji życiowej i rodzinnej. Żaden nie odpowiada? Nie ma problemu! Przygotuj swój własny scenariusz! Wybierz indywidualny zakres ubezpieczenia oraz sumy ubezpieczenia, których potrzebujesz!

Ubezpieczenie na życie – zapewnij środki swoim bliskim

Chcesz zabezpieczyć swoich najbliższych? Wskaż nam osoby, które otrzymają pieniądze po Twojej śmierci. Świadczenie podstawowe można zwiększyć rozszerzając zakres ubezpieczenia o dodatkowe zdarzenia: śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego, wskutek wypadku przy pracy, wskutek zawału serca lub udaru mózgu.

Zdarzenia powodujące wypłatę świadczenia dla Uposażonych to:
 • Śmierć Ubezpieczonego
 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu
 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku
 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku przy pracy
 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku komunikacyjnego
 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek Wypadku komunikacyjnego przy pracy
 • Osierocenie Dziecka - świadczenie dla dziecka w przypadku śmierci obojga rodziców (np. wskutek wypadku komunikacyjnego) to aż 150.000 PLN za jedyne 10 groszy miesięcznie!

Ubezpieczenie ze świadczeniami na wypadek nieszczęśliwego wypadku.

Nieszczęśliwy wypadek nie jest niczym przyjemnym. Każdy nieszczęśliwy wypadek zaburza nasz rytm życia powodując ograniczenie aktywności zawodowej i naszą sprawność fizyczną. Mając zapewnione świadczenia na okoliczność wypadku, tj. pieniądze za pobyt w szpitalu, pieniądze na rekonwalescencję, pieniądze za operacje medyczne oraz usługi assistance obejmujące rehabilitację, poszkodowany ma szansę na szybkie dojście do pełnej sprawności.

Zdarzenia w następstwie których możesz otrzymać świadczenie:
 • Dzienne świadczenie szpitalne wskutek wypadku
 • Dzienne świadczenie szpitalne wskutek Wypadku przy pracy
 • Dzienne świadczenie szpitalne wskutek Wypadku komunikacyjnego
 • Dzienne świadczenie szpitalne wskutek Wypadku komunikacyjnego przy pracy
 • Świadczenie za Hospitalizację na OIOM wskutek wypadku
 • Dzienne świadczenie za Rekonwalescencję poszpitalną wskutek wypadku
 • Poważne zachorowanie (wynikające z nieszczęśliwego wypadku)
 • Operacje medyczne (wynikające z nieszczęśliwego wypadku)
 • Leczenie specjalistyczne (wynikające z nieszczęśliwego wypadku)
 • Assistance dla Ubezpieczonego

Ubezpieczenie ze świadczeniami na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu i inwalidztwa.

Skutkiem nieszczęśliwego wypadku może być niestety trwały uszczerbek na zdrowiu a nawet inwalidztwo. Takie zdarzenie ogranicza naszą sprawność fizyczną i może wymagać dostosowania otoczenia do naszych potrzeb, np. dostosowania lokalu, zmiany pojazdu lub innych usprawnień. W takiej niespodziewanej sytuacji pomocne będą pieniądze z ubezpieczenia, które zapewnią Tobie i Twoim bliskim dostosowanie się do nowej sytuacji.

Zdarzenia w następstwie których możesz otrzymać świadczenie:
 • Powstanie Trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku
 • Inwalidztwo wskutek wypadku

Ubezpieczenia ze świadczeniami na wypadek choroby

Każda choroba to duże utrudnienie w życiu naszym oraz naszej rodziny. Ważne jest aby postawić trafną diagnozę, dobrać odpowiedni sposób leczenia i po przebytej chorobie dojść do pełnej sprawności. Ubezpieczenie Simplea zapewni Tobie pieniądze na leczenie specjalistyczne po zdiagnozowaniu poważnego zachorowania, po przebytej operacji medycznej, za okres hospitalizacji, na rekonwalescencję i rehabilitację umożliwiającą dojście do pełnej sprawności.

Zdarzenia w następstwie których możesz otrzymać świadczenie:
 • Dzienne świadczenie szpitalne za Hospitalizację wskutek Choroby
 • Dzienne świadczenie szpitalne wskutek Zawału serca lub Udaru mózgu
 • Świadczenie za Hospitalizację na OIOM wskutek Choroby
 • Dzienne świadczenie za Rekonwalescencję poszpitalną po przebytej Chorobie
 • Poważne zachorowanie (wynikające z choroby)
 • Operacje medyczne (wynikające z choroby)
 • Leczenie specjalistyczne (wynikające z choroby)
 • Assistance dla Ubezpieczonego

Ubezpieczenie assistance – cenna pomoc w kryzysowych sytuacjach

W przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku zapewnimy Tobie wizytę lekarską, wizytę lekarza specjalisty, wizytę pielęgniarki, opiekę pielęgniarską, opiekę nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi, dostarczenie leków a nawet posiłków oraz pomoc domową i szereg innych świadczeń. Najczęściej jednak nasi Klienci korzystają z profesionalnej rehabilitacji, która zapewnia powrót do pełnej sprawności. Usługi Assistance obejmują również świadczenia potrzebne po urodzeniu dziecka.

Świadczenia zapewniane przez nasz Assistance aż do kwoty 4.000 PLN w każdym roku polisy:
 • Proces rehabilitacyjny
 • Wypożyczenie lub zakup i dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Opieka pielęgniarska po zakończeniu Hospitalizacji
 • Pomoc psychologa
 • Pomoc domowa
 • Wizyta lekarza
 • Wizyta lekarza specjalisty
 • Wizyta pielęgniarki
 • Opieka nad Dziećmi lub osobami niesamodzielnymi
 • Dostarczenie leków
 • Transport medyczny Ubezpieczonego i osoby towarzyszącej
 • Transport wskazanej przez Ubezpieczonego osoby
 • Pobyt opiekuna prawnego w Szpitalu
 • Wizyta położnej lub pielęgniarki
 • Korepetycje dla Dzieci
 • Dostarczanie posiłków
 • Konsultacje dietetyczne
 • Opieka nad zwierzętami domowymi

Ubezpieczenie ze świadczeniami na wypadek niezdolności do samodzielnej egzystencji

Niestety czasami zdarza się, że w wyniku choroby, wypadku lub innego zdarzenia nie będziesz mógł samodzielnie funkcjonować, będziesz potrzebował opieki innych osób. Nasze ubezpieczenie pozwala na sfinansowanie takiej opieki aż do kwoty 130.000 PLN.

Zdarzenia w następstwie których możesz otrzymać świadczenie:
 • Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Ubezpieczenie ze świadczeniami na wypadek urodzenia dziecka

Nowy członek rodziny to wielka radość, ale także spore obciążenie finansowe. Aby wspomóc finansowo rodziców, wypłacimy świadczenie za urodzenie lub przysposobienie dziecka. Oferujemy również możliwość rozszerzenia zakresu świadczeń o urodzenie dziecka z wadą wrodzoną, a także skorzystania ze świadczeń assistance, które zapewniają np. wizytę położnej lub pielęgniarki w domu.

Zdarzenia w następstwie których możesz otrzymać świadczenie:
 • Urodzenie Dziecka
 • Urodzenie Dziecka z Wadą wrodzoną

Ubezpieczenie ze świadczeniami na wypadek śmierci osoby bliskiej

Utrata współmałżonka, partnera, rodziców, teściów, a nawet dziecka jest niewyobrażalną tragedią. Ubezpieczenie od straty bliskiej Tobie osoby nie zrekompensuje jej straty, ale pomoże ustabilizować Twoją sytuację materialną.

Zdarzenia w następstwie których możesz otrzymać świadczenie:
 • Śmierć Rodzica Ubezpieczonego
 • Śmierć Rodzica Ubezpieczonego wskutek wypadku
 • Śmierć Rodzica Wspołmałżonka lub Partnera Ubezpieczonego
 • Śmierć Rodzica Wspołmałżonka lub Partnera Ubezpieczonego wskutek wypadku
 • Śmierć Dziecka (dziecko poniżej 1 roku życia)
 • Śmierć Dziecka (powyżej 1 roku życia do 18 roku życia)  
 • Śmierć Dziecka wskutek wypadku


Atuty ubezpieczenia

Elastyczność - jeszcze nigdy dobór zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klienta, nie był łatwiejszy. Razem z zakresem ubezpieczenia możesz dostosować wysokość sumy ubezpieczenia zgodnie z Twoimi potrzebami. Wraz ze zmianą potrzeb będziesz mógł zmienić zakres i sumy ubezpieczenia. Chcesz poznać więcej szczegółów? Skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub +48 22 100 99 44 (w dniach roboczych pon. – pt. w godz. 08:00 – 18:00).

Obsługa klienta online – Simplea jest ubezpieczycielem z nowoczesnym podejściem do życia. Kontakt z Simplea jest łatwy i dostępny w dowolnym czasie i miejscu, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Wszystkie sprawy związane ze zgłoszeniem zdarzenia ubezpieczeniowego, wprowadzenia zmian w polisie dotyczących zakresu, wysokości sum ubezpieczenia czy zmianę uposażonych załatwisz z nami online przez Twój Portal Klienta. Chcesz poznać więcej szczegółów? Skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub +48 22 100 99 44 (w dniach roboczych pon. – pt. w godz. 08:00 – 18:00).

Zapłać tylko za to, czego potrzebujesz - Oferujemy unikatową koncepcję obliczania składek ubezpieczeniowych dla pięciu grup wiekowych. Dzięki temu wielu Klientom zaoferujemy bezkonkurencyjną wycenę ryzyka. Możesz dużo zyskać wybierając zakres ubezpieczenia, którego naprawdę potrzebujesz. Chcesz poznać więcej szczegółów? Skontaktuj się z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub +48 22 100 99 44 (w dniach roboczych pon. – pt. w godz. 08:00 – 18:00).

Chcesz wiedzieć więcej?
www.simplea.pl