Współpraca

Jesteś Agentem i chcesz nawiązać z nami współpracę? Wypełnij poniższy formularz.

UNEXT Sp. z o.o. jest dystrybutorem ubezpieczeń oraz spółką serwisową. Umowy zawieramy w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela wefox Insurance AG z siedzibą w Liechtensteinie Aeulestrasse 56, FL-9490 Vaduz, działającą w Polsce w formie Oddziału pod adresem ul. Żwirki i Wigury 16a 53, 02-092 Warszawa.
Jako coverholder wefox Insurance AG UNEXT posiadamy pełnomocnictwa do zawierania i wykonywania umów ubezpieczenia w jego imieniu. Prowadzimy procesy likwidacji szkód i składamy wszelkie oświadczenia z tym związane. W imieniu ubezpieczyciela wypłacamy także odszkodowania.
W ramach otrzymanych pełnomocnictw pobieramy i rozliczamy również składki ubezpieczeniowe oraz wypłacamy prowizje w imieniu ubezpieczyciela. Organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie opracowanych przez nas ubezpieczeń. Dla naszych Partnerów przygotowaliśmy nowoczesny system transakcyjny pozwalający samodzielnie kalkulować składkę, tworzyć i zarządzać ofertami oraz wystawiać dokumenty ubezpieczenia. System nie wymaga żadnej instalacji na komputerze pośrednika, a dostęp do niego jest nadawany wyłącznie po zdaniu egzaminu agencyjnego.
Jesteśmy wpisani do rejestru agentów ubezpieczeniowych (RPU) prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w Warszawie pod numerem 11249435/A.

Współpracującym z UNEXT Sp. z o.o. Ubezpieczycielem jest zakład ubezpieczeń wefox Insurance AG uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zawarł z UNEXT Sp. z o. o. umowę agencyjną na mocy której UNEXT Sp. z o. o. zobowiązał się do pośredniczenia w zawieraniu lub zawierania w imieniu zakładu ubezpieczeń umów ubezpieczenia.