Kontakt

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą Unext i zapraszamy do kontaktu. Zgłoszenie szkody, zmiany na polisie, sprzedaż pojazdu, wyrejestrowanie, wypowiedzenie polisy OC są dostępne w zakładce Strefa Klienta.

Współpracującym z UNEXT Sp. z o.o. Ubezpieczycielem jest zakład ubezpieczeń wefox Insurance AG uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zawarł z UNEXT Sp. z o. o. umowę agencyjną na mocy której UNEXT Sp. z o. o. zobowiązał się do pośredniczenia w zawieraniu lub zawierania w imieniu zakładu ubezpieczeń umów ubezpieczenia.