Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

NNW Unext

To ubezpieczenie jest dla wszystkich, którzy chcą zapewnić sobie i innym pasażerom pojazdu odszkodowanie w sytuacji wypadku lub kolizji, w których dojdzie do uszkodzenia ciała.

Bywa, że wypadek to nie tylko uszkodzenie pojazdu. Większym problemem jest utrata zdrowia lub nawet życia. Dzięki ubezpieczeniu kierowca i pasażerowie pojazdu otrzymają wsparcie finansowe w razie nieszczęśliwego wypadku.

Wypłacimy Tobie Pasażerom odszkodowanie gdy:

  • Nastąpi tzw. trwały uszczerbek na zdrowiu

Dostaniesz odszkodowanie, jeśli dojdzie do wypadku i Twoje zdrowie poważnie ucierpi, czyli wystąpi tzw. trwały uszczerbek na zdrowiu, np.: nieodwracalne ograniczenia ruchowe, pogorszenie wzroku, utrata narządu.

Wypłacimy taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Śmierć w wyniku NNW

Jeśli umrzesz w wypadku, wypłacimy pieniądze Twoim bliskim – 100% sumy ubezpieczenia.

Ponadto zwrócimy koszty:

  • leczenia (w tym rehabilitacji)
  • zakupu przedmiotów ortopedycznych (np. kul) i pomocniczych (np. ortezy czy opasek uciskowych)
  • przeszkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia NNW komunikacyjnego (zakres, wyłączenia, limity) znajdziesz w OWU komunikacyjnym.

PAMIETAJ O UBEZPIECZENIU NNW – TO WAŻNE DLA CIEBIE I TWOICH BLISKICH