To rozwiązanie jest dla Ciebie jeśli chcesz ubezpieczyć swój samochód, ale nie potrzebujesz pełnego Auto Casco

W ramach ubezpieczenia Smarter Casco możesz wybrać taki wariant, który chroni Twój samochód wyłącznie od ryzyk, których obawiasz się najbardziej. Dzięki temu cena polisy będzie dużo niższa niż w przypadku pełnego Casco. Jeśli jesteś dobrym kierowcą, jeździsz bezpiecznie i nie miałeś nigdy szkody możesz wybrać ubezpieczenie tylko od żywiołów lub kradzieży, czyli zdarzeń, na które masz niewielki wpływ. Jeśli obawiasz się szkody całkowitej to rozwiązanie także jest dla Ciebie.

Smarter Casco w zależności od tego jaki zakres wybierzesz może ochronić się przed szkodami spowodowanymi przez:

ŻYWIOŁY: np. pożar, huragan, grad, powódź, lawina, osuwisko

ZNISZCZENIE POJAZDU: (szkoda całkowita) – np. zderzenie pojazdu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, dewastację, wybuch, nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, zatopienie

KRADZIEŻ AUTA: kradzież lub kradzież z włamaniem, a także rozbój

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia Smarter Casco (warianty, zakres, wyłączenia, limity) znajdziesz w OWU komunikacyjnym.

KUP SMARTER CASCO I NIE OBAWIAJ SIĘ ZNISZCZENIA LUB UTRATY SWOJEGO AUTA.