OC komunikacyjne to ubezpieczenie obowiązkowe i pewnie nie każdy z chęcią je płaci, ale jeśli zdasz sobie sprawę z tego, jak wielkie mogą być szkody powstałe w skutek prowadzenia samochodu, kiedy przez przypadek lub chwilę nieuwagi spowodujesz kolizję, której skutki będą się wiązać z wielomilionowymi stratami – przekonasz się, jak bardzo takiego ubezpieczenia potrzebujesz.

Warunki ubezpieczenia OC oraz sumy gwarancyjne reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W ramach Ubezpieczenia OC odpowiadamy za szkody, które powstały w związku z:
  • ruchem pojazdu,
  • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
  • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu lub
  • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Za szkody w mieniu i na osobie odpowiadamy do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą:
  • 5 210 000 euro dla szkód na osobie (jeśli np. w wyniku wypadku ktoś zostanie ranny lub umrze),
  • 1 050 000 euro dla szkód w mieniu (np. za uszkodzenie samochodu, budynku, barierki przy drodze lub płotu posesji).

Ubezpieczeniem objęte są szkody, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Pokrywamy koszty naprawy pojazdu, leczenia, renty lub odszkodowania za śmierć osób.

OC jest ważne w Polsce i pozostałych państwach Unii Europejskiej, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii oraz Szwajcarii.

Do każdego ubezpieczenia w ramach składki OC dajemy w zakresie Assistance w wariancie podstawowym, który obejmuje pomoc Kierowcy i Pasażerom Ubezpieczonego pojazdu w sytuacji wypadku lub kolizji na terenie Polski. W zakresie ubezpieczenia jest usprawnienie pojazdu lub holowanie do najbliższego warsztatu lub miejsca zamieszkania do 150 km od miejsca zdarzenia. 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia OC komunikacyjnego (zakres, wyłączenia, limity) znajdziesz w dokumencie Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.