Demontaż/wyrejestrowanie pojazdu DallBogg

⚠️Ten formularz wypełniasz, gdy zezłomowałeś lub wyrejestrowałeś pojazd i chciałbyś rozwiązać umowę ubezpieczenia OC z dniem demontażu lub wyrejestrowania pojazdu. Dotyczy art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.


⚠️Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji zgłoszenia w systemie DallBogg.

Prosimy o podanie numeru telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Dane pojazdu i polisy
Nieprawidłowy numer polisy
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowy nr rejestracyjny
Data demontażu/wyrejestrowania:
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe imię i nazwisko
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowy PESEL
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane


Nieprawidłowy plik załącznika lub jego rozmiar za duży


Nieprawidłowe dane
W celu otrzymania zwrotu opłaconej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej (jeżeli zwrot jest uzasadniony), załącz poniżej skan wniosku o zwrot składki; wniosek powinien być własnoręcznie podpisany przez Ubezpieczającego i zawierać numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot składki; wzór wniosku możesz pobrać klikając tutaj.
Nieprawidłowy plik załącznika lub jego rozmiar za duży
Uwagi
Brak treści wiadomości
Nieprawidłowe dane
Nie dokonano wyboru.
Jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą tak szybko jak to możliwe, na podany przez Ciebie numer telefonu, konieczne jest udzielenie nam zgody o treści określonej poniżej:
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
*Współpracującym z Unext Sp z o.o. z s. w Warszawie Ubezpieczycielem jest bułgarski zakład ubezpieczeń INSURANCE JSC "DALLBOGG: LIFE AND HEALTH” z siedzibą w Sofii, uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zawarł z Unext Sp. z o.o z s. w Warszawie umowę, na mocy której Unext Sp. z o.o. zobowiązał się do obsługi zawartych umów ubezpieczenia.
⚠️ Sprawdź zawartość formularza przed wysyłką
W przypadku niezgodności wróć do edycji formularza.

Klikając Wyślij potwierdzasz zgodność danych wprowadzonych do niniejszego formularza z załączonym do formularza dokumentem oraz dokumentem polisy.
Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie wpływu formularza.