Zwrot składki DallBogg

⚠️Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji zgłoszenia w systemie DallBogg.

Prosimy o podanie numeru telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem.

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowy nr RAU

Nieprawidłowe dane
Dane pojazdu i polisy
Nieprawidłowy numer polisy
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowy nr rejestracyjny

W celu otrzymania zwrotu opłaconej składki (jeżeli zwrot jest uzasadniony), załącz poniżej skan wniosku o zwrot składki; wniosek powinien być własnoręcznie podpisany przez Ubezpieczającego i zawierać numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot składki; wzór wniosku możesz pobrać klikając tutaj.
Nieprawidłowy plik załącznika lub jego rozmiar za duży

Uwagi
Brak treści wiadomości
Nieprawidłowe dane
Nie dokonano wyboru.
Jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą tak szybko jak to możliwe, na podany przez Ciebie numer telefonu, konieczne jest udzielenie nam zgody o treści określonej poniżej:
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
*Współpracującym z Unext Sp z o.o. z s. w Warszawie Ubezpieczycielem jest bułgarski zakład ubezpieczeń INSURANCE JSC "DALLBOGG: LIFE AND HEALTH” z siedzibą w Sofii, uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zawarł z Unext Sp. z o.o z s. w Warszawie umowę, na mocy której Unext Sp. z o.o. zobowiązał się do obsługi zawartych umów ubezpieczenia.
⚠️ Sprawdź zawartość formularza przed wysyłką
W przypadku niezgodności wróć do edycji formularza.

Klikając Wyślij potwierdzasz zgodność danych wprowadzonych do niniejszego formularza z załączonym do formularza dokumentem oraz dokumentem polisy.
Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie wpływu formularza.