Wypowiedzenie umowy DallBogg

Nie dokonano wyboru.
⚠️ Możesz to zrobić w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy pod warunkiem, że zawarłeś umowę ubezpieczenia DallBogg przez telefon lub Internet (warunkiem jest umowa ubezpieczenia OC zawarta w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). 

Dotyczy art. 40 ust.2 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz.827 tom1)
⚠️ Ten formularz wypełniasz, gdy nie przedłużasz ubezpieczenia OC na kolejny rok (przed odnowieniem polisy). Możesz to zrobić najpóźniej dzień przed końcem trwania polisy.

Dotyczy art. 28 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
⚠️Możesz to zrobić jeśli Twoja polisa wznowiła się na kolejny rok, a Ty zakupiłeś OC w innym Towarzystwie. 

Dotyczy art. 28a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
⚠️Formularz wypowiedzenia wypełniasz, gdy kupiłeś auto z polisą DallBogg i chcesz rozwiązać umowę ubezpieczenia zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zarejestruj w pierwszej kolejności umowę kupna pojazdu wybierając link do formularza Zakupu/sprzedaży pojazdu, a następnie powróć na bieżący formularz.

⚠️Na wskazany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie dokonania rejestracji zgłoszenia w systemie DallBogg.

Prosimy o podanie numeru telefonu, na który możemy się z Panią/Panem skontaktować w razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym zgłoszeniem.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Dane Agenta
Nieprawidłowe imię i nazwisko
Nieprawidłowy nr RAU
Dane polisy
Nieprawidłowa data wypowiedzenia
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowy numer polisy
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowy nr rejestracyjny
Dane Klienta
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe imię
Nieprawidłowe nazwisko
Nieprawidłowy PESEL
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane


Nieprawidłowy plik załącznika lub jego rozmiar za duży


Nieprawidłowe dane
W celu otrzymania zwrotu opłaconej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej (jeżeli zwrot jest uzasadniony), załącz poniżej skan wniosku o zwrot składki; wniosek powinien być własnoręcznie podpisany przez Ubezpieczającego i zawierać numer konta bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot składki; wzór wniosku możesz pobrać klikając tutaj.
Nieprawidłowy plik załącznika lub jego rozmiar za duży


Uwagi
Brak treści wiadomości
Nieprawidłowe dane
Nie dokonano wyboru.
Jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą tak szybko jak to możliwe, na podany przez Ciebie numer telefonu, konieczne jest udzielenie nam zgody o treści określonej poniżej:
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
*Współpracującym z Unext Sp z o.o. z s. w Warszawie Ubezpieczycielem jest bułgarski zakład ubezpieczeń INSURANCE JSC "DALLBOGG: LIFE AND HEALTH” z siedzibą w Sofii, uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zawarł z Unext Sp. z o.o z s. w Warszawie umowę, na mocy której Unext Sp. z o.o. zobowiązał się do obsługi zawartych umów ubezpieczenia.
⚠️ Sprawdź zawartość formularza przed wysyłką
W przypadku niezgodności wróć do edycji formularza.

Klikając Wyślij potwierdzasz zgodność danych wprowadzonych do niniejszego formularza z załączonym do formularza dokumentem oraz dokumentem polisy.
Na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie wpływu formularza.