Ubezpieczenie Zielona Karta chroni Cię przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim poza granicami Polski, podczas podróży samochodem. U nas otrzymasz Zieloną Kartę do ubezpieczenia OC jeśli tylko będziesz jej potrzebował.

Zielona Karta jest dokumentem potwierdzającym zawarcie polisy ubezpieczeniowej. Dotyczy odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierowcy pojazdu za szkody wyrządzone osobom trzecim, które powstały w wyniku ruchu danego pojazdu poza granicami Polski w krajach należących do tzw. systemu Zielonej Karty. Kraje, na terenie których obowiązuje Zielona Karta, wymienione są w dokumencie ubezpieczenia.

Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym została wykupiona Zielona Karta, przejmuje na siebie odpowiedzialność i w razie wystąpienia szkody jest zobowiązane wypłacić odszkodowanie w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia lub limitach prawnych państwa, na terenie którego doszło do zdarzenia.

W jakich krajach potrzebujesz Zielonej Karty?

Zielona Karta wymagana jest przy wyjazdach pojazdem między innymi do: Albanii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Izraela, Macedonii, Maroko, Mołdawii, Tunezji i Turcji.

Ubezpieczenie to nie jest jednak potrzebne przy podróżowaniu pojazdem do takich państw Europy jak: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Włochy oraz Węgry. W takich przypadkach wystarczy ważna polisa ubezpieczenia OC.

Zielona Karta posiada jeden wzór graficzny obowiązujący we wszystkich krajach. Papier, na którym drukowana jest polisa ma najczęściej kolor zielony – stąd wzięła się nazwa tego dokumentu. Istnieje zasada dotycząca języka, która mówi, że polisa wydawana jest w języku narodowym kraju działalności towarzystwa ubezpieczeniowego oraz w jednym z dwóch języków oficjalnych, tj. angielskim lub francuskim.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia Zielonej Karty (zakres, wyłączenia, limity) znajdziesz w OWU komunikacyjnym.