Wypowiedzenie umowy

Nie dokonano wyboru.
Możesz odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od daty zawarcia pod warunkiem, że polisa została zawarta przez telefon lub Internet
Gdy nie przedłużasz ubezpieczenia OC na kolejny rok (przed odnowieniem polisy). Możesz to zrobić najpóźniej dzień przed końcem trwania polisy.
Jeśli Twoja polisa wznowiła się na kolejny rok, a Ty zakupiłeś OC w innym Towarzystwie.
Gdy kupiłeś auto z polisą Wefox i chcesz rozwiązać umowę ubezpieczenia.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowa data wypowiedzenia
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Dane polisy/Klienta
Nieprawidłowy numer polisy
Nieprawidłowy PESEL
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowy nr rejestracyjny
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe imię i nazwisko
Nieprawidłowy numer telefonu
Dane Agenta
Nieprawidłowe imię i nazwisko
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy nr RAU
Brak treści wiadomości
Nieprawidłowy plik załącznika lub jego rozmiar za duży
Nieprawidłowe dane
Nie dokonano wyboru.
Jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą tak szybko jak to możliwe, na podany przez Ciebie numer telefonu, konieczne jest udzielenie nam zgody o treści określonej poniżej:
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
*Współpracującym z UNEXT Sp. z o.o. Ubezpieczycielem jest zakład ubezpieczeń wefox Insurance AG uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zawarł z UNEXT Sp. z o. o. umowę agencyjną na mocy której UNEXT Sp. z o. o. zobowiązał się do pośredniczenia w zawieraniu lub zawierania w imieniu zakładu ubezpieczeń umów ubezpieczenia.