wefox Insurance AG jest pierwszym ubezpieczycielem cyfrowym w pełni zintegrowanym z grupą wefox kreującą nowe standardy dla branży ubezpieczeniowej. Wizją wefox jest stworzenie proaktywnej ochrony od wszystkich ryzyk w oparciu o ich identyfikację za pomocą sztucznej inteligencji oraz urządzeń IoT (Internet of Things). Ubezpieczyciel w nowy sposób realizuje swoją misję opierając się na sztucznej inteligencji w przeciwieństwie do dotychczasowych praktyk, które opierały się głównie na statycznych założeniach dotyczących oceny ryzyka. Celem wefox Insurance AG jest stworzenie nowego modelu, który z czasem stanie się dokładniejszy i bardziej dynamiczny wraz z dostępem do nowych danych kontekstowych z urządzeń IoT.

Simplea pojišťovna, a.s, ubezpieczyciel na życie z siedzibą w Pradze działający na podstawie licencji Czech National Bank uprawniony do prowadzenia działalności w Polsce w ramach swobody świadczenia usług jako notyfikowany zakład ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA. Simplea jest członkiem Czeskiego Stowarzyszenia Ubezpieczycieli i jako podmiot insurtech należy do Czeskiego Stowarzyszenia Insurtech. Na rynku w Polsce Simplea oferuje ubezpieczenie na życie w ramach Działu I, Grupy 1 i 5, załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. Simplea oferuje swoje produkty w Czechach (2019), Słowacji (2021) i w Polsce (2023). Simpela jest częścią czeskiej grupy finansowej Partners. Reasekuratorem Simplea na rynku w Polsce jest Swiss Re.