Współpraca

Jesteś Agentem i chcesz nawiązać z nami współpracę? Wypełnij poniższy formularz.
Nieprawidłowe imię i nazwisko
Nieprawidłowy adres e-mail
Nieprawidłowy numer telefonu
Brak treści wiadomości
Współpracującym z UNEXT Sp. Z o. o. Ubezpieczycielem jest zakład ubezpieczeń wefox Insurance AG uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który zawarł z UNEXT Sp. z o. o. umowę agencyjną na mocy, której UNEXT Sp. z o. o. zobowiązał się do pośredniczenia w zawieraniu lub zawierania w imieniu zakładu ubezpieczeń umów ubezpieczenia.

W zakresie ubezpieczeń na życie UNEXT Sp. z o.o. współpracuje z Simplea pojišťovna, a.s, czeskim ubezpieczycielem uprawnionym do prowadzenia działalności w Polsce w ramach swobody świadczenia usług jako notyfikowany zakład ubezpieczeń państw członkowskich UE i EFTA. UNEXT Sp. z o.o. zawarł Umowę agencyjną, której przedmiotem jest dystrybucja ubezpieczeń na życie z umowami dodatkowymi w ramach Działu I, Grupy 1 i 5 ubezpieczeń na życie, zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 2015 r. Dodatkowo Unext Sp. z o.o. występuje w Polsce jako agent będący przedstawicielem generalnym (MGA) Simplea pojišťovna, a.s odpowiadającym za czynności związane z obsługą posprzedażową Klientów Simplea pojišťovna, a.s w tym procesem likwidacji szkód.
Nieprawidłowy plik załącznika lub jego rozmiar za duży
Nieprawidłowe dane
Nie dokonano wyboru.
Jeśli chcesz abyśmy skontaktowali się z Tobą tak szybko jak to możliwe, na podany przez Ciebie numer telefonu, konieczne jest udzielenie nam zgody o treści określonej poniżej:
Nie dokonano wyboru
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.
Nie dokonano wyboru.